دانشکده سما ماهشهر اعلام زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی جاری

            
يکشنبه, 14 تير 1394

عنوان : اعلام زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی جاری

زمان انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 تعیین شده و دانشجویان می توانند از منوی خدمات آموزشی و قسمت تقویم آموزشی از زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه مطلع شوند

تذکرات مهم:

1- کلیه دانشجویان می توانند در صورت نیاز علاوه بر زمان انتخاب واحد خود ، در روز پنجشنبه مورخ 13/11/90 از ساعت 8 صبح لغایت 6 بعدظهر نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند

2-دانشجویان درسهای اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی را همزمان در یک ترم نمی توانند بگیرند

3-                       رعایت پیشنیاز و همنیاز به عهده دانشجو می باشد

4-                       حذف و اضافه اضطراری وجود نخواهد داشت و دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد موفق به انتخاب واحد نشوند می بایست در زمان حذف و اضافه ، واحد اخذ نمایندبازگشت          
 
آموزشکده سما ماهشهر