دانشکده سما ماهشهر تشکیل کلاسهای کارگاه سیم پیچی 1 و 2 در آموزشکده سما

            
سه‌شنبه, 5 خرداد 1394

عنوان : تشکیل کلاسهای کارگاه سیم پیچی 1 و 2 در آموزشکده سما

به اطلاع دانشجویان رشته الکتروتکنیک که درس کارگاه سیم پیچی را در این ترم اخذ کرده اند می رساند کلاسهای کارگاه سیم پیچی 1 و کارگاه سیم پیچی 2 شروع شده و طبق برنامه درسی تشکیل می گردد.

محل تشکیل کلاس مذکور آموزشکده سما می باشد و حضور کلیه دانشجویان الزامی بوده و در غیر اینصورت درس آنها حذف خواهد شدبازگشت          
 
آموزشکده سما ماهشهر